Wrocławskie skarby. Stary cmentarz żydowski

Stary cmentarz żydowski jest jedną z najważniejszych pamiątek po wrocławskich Żydach oraz atrakcją, której miłośnicy sztuki cmentarnej nie mogą pominąć. Dlaczego podczas wycieczki po stolicy Dolnego Śląska warto odwiedzić tę nekropolię?

Cmentarz przy ulicy Ślężnej może się pochwalić historią sięgającą połowy XIX wieku. W tym czasie gmina żydowska zmuszona została do założenia nowej nekropolii, a wybór padł na tereny leżące w granicach ówczesnej wsi Gabitz. Dopiero w latach 60-tychXIX wieku nekropolia ta znalazła się w granicach administracyjnych ówczesnego miasta Breslau. Ostatni pochówek w tym miejscu został urządzony w 1942 roku. Koniec wojny oznaczał spore zagrożenie dla cmentarza. Planowano jego zniszczenie i założenie w jego miejscu zieleńca, jednak oblężenie Twierdzy Breslau sprawiło, że plany te przełożono w czasie. A że w ostateczności Wrocław wrócił w ręce polskie, plany zniszczenia jednej z nielicznych pamiątek po miejscowych żydach nie zostały zrealizowane. Dzięki temu dziś możemy poszerzać swoją wiedzę na temat historii Wrocławia i jego przedwojennych mieszkańców, możemy się też cieszyć widokiem wielu pięknych nagrobków, wśród których nie brak cennych dzieł sztuki, zachwycających swoją symboliką i pięknym wykonaniem. W latach 70-tych XX wieku nekropolia ta została uznana za zabytek i odpowiednio zabezpieczona przed zniszczeniem. Pod koniec lat 80-tych zaczęto ją udostępniać zwiedzającym jako muzeum, które obecnie nosi nazwę: Muzeum Sztuki Cmentarnej.

Muzeum Sztuki Cmentarnej bez wątpienia zasługuje na większą uwagę ze strony turystów odwiedzających Wrocław. Dlaczego? Bo znajduje się tu wyjątkowa kolekcja macew i rzeźb nagrobnych, obok których nie można przejść obojętnie. Nekropolia ta znana jest również jako miejsce spoczynku wielu zasłużonych członków wrocławskiej gminy. W sumie na powierzchni niespełna 5 ha czeka około 6 tysięcy nagrobków. Są wśród nich zarówno tradycyjne macewy, jak i sarkofagi czy okazałe grobowce. Warto też zwrócić uwagę na zewnętrzny mur cmentarza, w który wmurowano cztery nagrobki z XIV stulecia oraz nagrobek Dawida, syna Szaloma, zmarłego w 1203 roku. Jest to najstarszy nagrobek odnaleziony na ziemiach polskich, ma on zatem ogromną wartość historyczną.